Útgáfur

Persónuuppbót 1. desember 2016

Launasvið Fjársýslu ríkisins sér um vinnslu persónuuppbótar 1. desember 2016

22.11.2016

Launasvið Fjársýslu ríkisins sér um vinnslu persónuuppbótar 1. desember 2016.

Hjá flestum stéttarfélögum er persónuuppbótin 2016  kr. 82.000.

Skilyrði til persónuuppbótar, hjá flestum:

  • Viðmiðið er að vera í starfi í fyrstu viku nóvembermánaðar.
    Sá sem er í starfi í fyrstu viku nóvember fær uppbót miðað við unninn tíma á viðmiðunartímabilinu.
  • Viðmiðunartímabilið  er janúar t.o.m. október = 10 mánuðir = 100% persónuuppbót
  • Ef unnið er hlutastarf er uppbótin greidd hlutfallslega.
  • Unnið hluta úr árinu en ekki í starfi í nóvemberbyrjun.
  • Ef unnið er hluta úr ári þarf að hafa verið í starfi a.m.k. 90 daga (3 mán) samfellt hjá sömu stofnun til að fá hlutfall persónuuppbótar.


Greinin um persónuuppbótina er eftirfarandi í flestum kjarasamningunum:
Starfsmaður sem er við störf í fyrstu viku nóvembermánaðar skal fá greidda persónuuppbót 1.desember ár hvert miðað við fullt starf tímabilið 1. janúar til 31. október.Persónuuppbót er föst krónutala og tekur ekki hækkunum skv. öðrum ákvæðum kjarasamningsins.Á persónuuppbót reiknast ekki orlofsfé. Hafi starfsmaðurinn gegnt hlutastarfi eða unnið hluta úr ári, skal hann fá greitt miðað við starfshlutfall á framangreindu tímabili.
Á sama hátt skal einnig starfsmaður sem látið hefur af starfi en starfað hefur samfellt í a.m.k. 3 mánuði (13 vikur) á árinu, fá greidda persónuuppbót, miðað við starfstíma og starfshlutfall. Sama gildir þótt starfsmaður sé frá störfum vegna veikinda eftir að greiðsluskyldu stofnunar lýkur eða í allt að 6 mánuði vegna fæðingarorlofs.