Útgáfur

Uppgjör sóknargjalda árið 2013

24.1.2014

Uppgjör sóknargjalda árið 2013
Yfirlit um greiðslur sóknargjalda vegna ársins 2013 liggur nú fyrir.
Á árinu var einnig greitt sem eingreiðsla, aukaframlag til þjóðkirkjusafnaða og annarra trúfélaga.  Þessi eingreiðsla telst ekki sem sóknargjöld heldur framlag úr ríkissjóði og hafði þar af leiðandi engin áhrif á framlög til kirkjumálasjóðs eða jöfnunarsjóðs sókna.