Útgáfur

Áhrif verkfalls háskólamenntaðra starfsmanna FJS

2.6.2015

FHSS hefur boðað ótímabundið verkfall hjá Fjársýslu ríkisins (FJS) frá 2. júní nk. Helstu áhrif þess á næstu vikum eru í stuttu máli eftirfarandi.

 1. Almennt um áhrifin
  Verkfallið nær til 28 af 72 starfsmönnum FJS. Undanþegnir verkfalli eru 6 félagsmenn í FHSS. Augljóslega verða áhrifin  á starfsemi FJS víðtæk og þá þjónustu sem hún veitir. Á það við hvort heldur er gagnvart ráðuneytum, stofnunum, fyrirtækjum eða almenningi. Stór hluti verkefna frestast og má búast við að taki langan tíma að vinna upp þann „hala“ sem myndast. Þar við bætast áhrif af sumarorlofstöku starfsmanna.
 2. Launavinnsla
  Allir starfsmenn sem koma að launavinnslu eru undanþegnir verkfalli þannig að ekki er búist við miklum áhrifum á þá þjónustu sem veitt er.  
 3. Innheimtugagnavinnsla einstaklinga
  Undirbúningur fyrir innheimtugagnavinnslu í tengslum við álagningu opinberra gjalda hjá einstaklingum þyrfti að hefjast á næstu vikum.  Er hér um samvinnuverkefni með embætti ríkisskattstjóra.
 4. Tölvukerfi
  Öll kerfi FJS verða áfram aðgengileg og rafræn gögn munu flæða óhindrað inn í þau. Vandamálin geta hins vegar orðið ef frávik koma upp sem ekki verður unnt að bregðast við.  Ljóst er að notendaþjónusta við TBR og Orra verður takmörkuð.
 5. Greiðsluseðlar og innheimtuþjónusta
  Ekki verður tekið við kröfum til innlestrar í TBR. Hvorki verða sendir út greiðsluseðlar eða kröfur sendar í heimabanka. Þá verður veruleg röskun á útgáfu reikninga í Orra (AR) hjá greiðsluþjónustu.  
  Rétt er að vekja athygli á því að þrátt fyrir að kröfur verði ekki sendar út til gjaldenda vegna opinberra gjalda þá ber þeim eftir sem áður að standa skil á greiðslum til ríkissjóðs fyrir gjalddaga. Sama gildir um greiðslu tolla. Unnt er að standa skil á þessum greiðslum hjá innheimtumönnum ríkissjóðs. Sjá tilkynningar þar um bæði hér á vefsíðu FJS sem og hjá innheimtumönnum.
 6. Rafrænir reikningar og samþykktarferill
  Þessi ferill er að mestu unninn af starfsmönnum sem verða í verkfalli og á það við um tæknivinnuna, móttöku reikninga og umsjón með bókun og samþykkt þeirra. Búast má við verulegri röskun á bókun og samþykktarferli. Flestir reikningar eiga að flæða inn í Orra (AP- kerfið) og ef nauðsyn krefur þá er unnt að greiða valda reikninga. Ekki verður unnið úr reikningum sem stofnanir hafna í samþykktarferli.
 7. Greiðslur fyrir ríkissjóð, ráðuneyti og ríkisstofnanir 
  Allir starfsmenn ríkisfjárhirslu verða við vinnu meðan á verkfalli stendur. Háskólamenntaðir starfsmenn sem þar starfa eru undanþegnir verkfallsskyldu. Almennt er búist við að þjónustan gangi tiltölulega snurðulaust en í vissum tilvikum geta tæknilegir örðugleikar hindrað greiðslur og á það ekki síst við um rafræna reikninga. Óhjákvæmilegar afleiðingar þessa geta leitt af sér að kostnaður og dráttarvextir bætist ofan á reikningsfjárhæðir.
 8. Skil á innheimtri staðgreiðslu til sveitarfélaga
  Ekki verður unnt að standa sveitarfélögum skil á staðgreiðslu útsvars með hefðbundnum hætti.
 9. Þjónusta við Orra

a. Komi til villu í flæði rafræns reiknings þarf leiðrétting að bíða þar til verkfalli      lýkur
b. Eftirlit, þjónusta og aðstoð við samþykktarferil rafrænna reikninga stöðvast
c. Lokað verður fyrir afhendingar aðrar en neyðarafhendingar
d. Lakari þjónusta við notendur