Útgáfur

Orðsending til gjaldenda vegna verkfalls BHM starfsmanna hjá Fjársýslu ríkisins.

18.4.2015

Gjaldendur geta átt von á að verða fyrir óþægindum vegna verkfallsins. Greiðsluseðlar verða ekki sendir út og nýjar kröfur t.d. vegna fyrirframgreiðsluskyldu þing- og sveitarsjóðsgjalda, vörugjalds af ökutækjum og greiðslufrests í tolli birtast ekki í netbanka gjaldenda.  Framangreint óhagræði hefur ekki áhrif á greiðsluskyldu gjaldenda eða lögboðna gjalddaga og eindaga.

Gjaldendur geta ávallt fengið upplýsingar um greiðslustöðu og greitt kröfur hjá innheimtumönnum ríkissjóðs; Tollstjóra og sýslumönnum utan höfuðborgarsvæðisins eða lagt inn á bankareikninga þeirra. Upplýsingar um bankareikninga er að finna á heimasíðum Tollstjóra og sýslumanna utan höfuðborgarsvæðisins.