Útgáfur

Ársuppgjör stofnana í A-hluta

A hluta stofnanir skili ársuppgjöri  fyrir árið 2015

5.1.2016

Ársuppgjör stofnana í A-hluta sem nota Orra

Í samræmi við ákvæði 20. gr. laga nr. 88 / 1997 um fjárreiður ríkisins skulu stofnanir standa skil á ársreikningi sínum fyrir árið 2015 í síðasta lagi 29. febrúar 2016.


Stofnanir í A-hluta sem nýta ekki Oracle
Eyðublöð fyrir ársuppgjör 2015


Ársuppgjör 2015 er með svipuðu sniði og ársuppgjör 2014. Öll eyðublöð og skýringar vegna ársuppgjörs 2015 eru aðgengileg á heimasíðu Fjársýslu ríkisins, www.fjs.is. Stofnanir geta því nálgast eyðublöðin á vefnum eftir þörfum. Geti stofnun af einhverjum ástæðum ekki hagnýtt sér vinnusíðuna þá vinsamlega hafið samband við Fjársýsluna.