Útgáfur

Að gefnu tilefni vill Fjársýsla ríkisins árétta eftirfarandi varðandi greiðslu launa

27.7.2022

Laun ríkisstarfsmanna skulu greidd fyrsta virkan dag hvers mánaðar samkvæmt 10. gr. laga nr. 70/1996 um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins og ákvæði ráðningarsamninga ríkisstarfsmanna. Launagreiðslur hafa verið framkvæmdar í samræmi við það frá setningu laganna. Því er ekki um breytta framkvæmd að ræða nú enda hefur Fjársýslan engar heimildir til að gera annað.

Viðskiptabankarnir hafa unnið að uppfærslu á greiðslukerfum sínum á síðustu árum. Í eldri greiðslukerfum voru stórar greiðsluskrár s.s. launagreiðslur ríkisins, keyrðar handvirkt utan hefðbundins álagstíma til að tryggja að greiðslur næðu örugglega að skila sér á réttum tíma. Þetta þýddi að í einhverjum tilfellum gerðu bankarnir þessar greiðslur aðgengilegar fyrir fyrsta dag mánaðar þótt greiðsludagur launa væri fyrsta virka dag næsta mánaðar. Á undanförnum árum hefur verklag þeirra verið að breytast og frá febrúar 2022 hafa laun alfarið verið greidd með nýju greiðslukerfi bankanna þar sem greiðslur berast viðtakendum fyrsta virka dag hvers mánaðar.

Fjársýsla ríkisins mun koma ábendingum og athugasemdum sem henni berast vegna gildandi launagreiðslufyrirkomulags til fjármála- og efnahagsráðuneytisins.