Fræðsla og verklagsreglur

Lyklaskrár

Helstu lyklaskrár sem notendur þurfa á að halda eru hér fyrir neðan.

Tegundalyklinum er ætlað að greina eðli gjalda og tekna, sundurliða eigna- og skuldaliði eftir ákvæðum um reikningsskilavenjur í lögum og jafnframt samkvæmt sérþörfum ríkisaðila.

Tegundasundurliðun hefur ákveðið gildi við mat á þróun tekna og gjalda milli ára, t.d. við samanburð á áætlunum fyrir einstök verkefni/deildir, stofnanir svo og ríkissjóð í heild.

Tegundalykill fyrir gjöld er almennt 5 sæta lykill nema fyrir laun en þar eru tegundir 4 sæta. Tegundir frá 51910 aftur til 56990 enda allar á 0 nema tegundir ferðakostnaðar, 542xx og þrjár tegundir sem eru fyrir sérstaka endurgreiðslu á tölvukostnaði sem enda á 8. Tegundir undir yfirflokk 58 enda einnig á 0. Tegundir undir flokkum 57 og 59 enda allar á 2 í fimmta sæti tegundar.

Öðrum en Fjársýslu ríkisins, Bókhaldssvið, er óheimilt að breyta númerum og texta í lyklinum.

Tegundalykill með skýringum
Grunnlykill, efnahagur, tekjur og gjöld með skýringum. Skýringar eru gerðar á yfirflokkum, yfirtegundum og niður á einstakar bókunartegundir.

Sérstakur tegundalykill fyrir tekjur og gjöld á Excel formi
Lykillinn er ekki tæmandi en reynt er að tilgreina helstu vörur og þjónustuliði niður á tegundir. Þessi tegundalykill er fjórskiptur, tvískiptur, raðað í stafrófsröð og númeraröð, sjá flipa (Sheet) neðst í skjalinu.
Vegna nýrra laga nr. 123/2015 um opinber fjármál verða breytingar á meðferð eignakaupa í bókhaldi stofnana og ríkisins frá 1. janúar 2017. Eignakaup sem áður voru gjaldfærð á tegundir sem byrja á 58 skal nú færa beint á tegundir sem byrja á 18 og sundurliða þar niður á viðeigandi tegundir.

Tegundir sérfræðiþjónustu sem veita endurgreiðslu á VSK
Samkvæmt reglugerð nr. 248/1990 og tegundir vegna sérstakrar endurgreiðslu VSK af ýmsum tölvukostnaði.

Tegundir inn- og útskatts VSK - viðfangsefni
Tegundalykill yfir tegundir sem hægt er að nýta inn- og útskatt hjá VSK tengdum viðfangsefnum sem eru í VSK-skyldri starfsemi.

Launalyklar úr launakerfinu og stýring þeirra yfir á bókhaldstegundir
Tafla sem sýnir vörpun á ýmsum launalyklum yfir á tegundir bókhalds, mörgum launalyklum er varpað yfir á eina bókhaldstegund.

Flokkun bókhaldstegunda undir greiðsluliði
Tafla sem sýnir flokkun bókhaldstegunda undir greiðsluliði í rekstraráætlanalíkani


Tegundalykill verk í vinnslu - grunnlykill gjalda vegna verk í vinnslu 
Tegundalykill fyrir tegundir verk í vinnslu. Bóka þarf á þessar tegundir með bókunartákni 22 til að virkja ferlið á verk í vinnslu.