Fræðsla og verklagsreglur

Rekstraráætlanir í Akra

Vegna nýrra laga um opinber fjármál (LOF) verða nokkrar breytingar á fyrirkomulagi rekstraráætlunar og Excel líkönum sem notuð eru.  Stærstu breytingar eru:

  • Reikna þarf breytingar á  orlofsskuldbindingu og skuldbindingu vegna fleiri leyfistegunda
  • Tilgreina þarf fjárfestingar (Nú eignfærum við og afskrifum)
  • Gera þarf áætlun um afskrift eigna
  • Stofnun þarf að ganga frá sjóðsstreymi og áætla viðskiptastöðu við ríkissjóð

Excel líkönunum hefur verið breytt nokkuð til að leysa þessar þarfir. Breytingarnar ná bæði til líkans 1 (eldri gerð) og líkans 2.

Excel líkön og kennsluefni:

Tegund 1.  (Eldri gerð)

Rekstraráætlun-2018-Tegund-1

Rekstraráætlun 2018 Tegund 1, sýnidæmi

Kennsluefni Tegund 1

Tegund 2.  (Nýrri gerð)

Rekstraráætlun 2018 Tegund 2

Rekstraráætlun 2018 Tegund 2, sýnidæmi

Kennsluefni Tegund 2

Kennsluefni