Fræðsla og verklagsreglur

Fjárlagaliðir ríkissjóðs

Upplýsingar og lýsingar á hvernig fjárlagaliðir ríkissjóðs eru flokkaðir og skilgreindir eftir ýmsum þjónustuleiðum hjá Fjársýslunni og öðrum aðilum.

Fjárlagaliðir samkvæmt fjárlögum ríkisins eru breytilegir í eðli sínu og þjóna ólíkum þörfum, stofnanir, tilfærsluliðir, fjárheimildaliðir ofl.  Fjárlagaliðir eru hér flokkaðir og skilgreindir gróflega eftir eðli þeirra og þjónustuleiðum sem Fjársýsla ríkisins veitir þeim.

Flokkun þessi á að gefa heildarmynd og vísbendingar um umfang og ná fram og sýna breytilegar þjónustuleiðir Fjársýslunnar.

Flokkunin er byggð upp skv. kvótum, bókstöfum sem eiga að vera lýsandi fyrir ákveðna verkferla eða þjónustuleið sem viðkomandi fjárlagaliður fellur undir.  Til að byrja með verður þessi flokkun sett inn í sérstaka töflu með fjárlagaliðum viðkomandi ársins.

Skilgreining á flokkuninni:

Aðgreining milli fjárlagaliða sem færa bókhald í Orra og þeirra sem eru utan við:
U = Fjárlagaliður utan Orra

 Aðgreining á milli fjárlagaliða eftir eðli þeirra:
S = Stofnun
F = Fjárheimildaliðir
T = Tilfærsluliðir
K = Keypt þjónusta
A = Aðrir liðir

 Tilhögun bókhalds:
G = Greiðsluþjónusta FJS
B = Bókhaldsþjónusta FJS
L = Launaþjónusta FJS
E = Stofnun með eigið bókhald
Þ = Stofnun í þjónustu annarra en FJS

Skilgreining á flokkun fjárlagaliða

Fjárlagaliðir 2022

Fjárlagaliðir 2021

Fjárlagaliðir 2020

Fjárlagaliðir 2019

Fjárlagaliðir 2018

Fjárlagaliðir 2017

Fjárlagaliðir 2016

Fjárlagaliðir 2015

Fjárlagaliðir 2014

Fjárlagaliðir 2013