Eyðublöð

Eyðublöð

Stofnanir í bókhalds- og greiðsluþjónustu

 • Eignarhlutir í félögum 2021

  Excel-skjal sem allar stofnanir sem eru með samninga til lengri tíma en árs skulu fylla út og senda til FJS í tengslum við ársuppgjör.

 • Ferðaheimild

  Excel skjal sem fylla verður út þegar sækja þarf um heimild vegna ferða erlendis. Frumrit ferðaheimildar á að fylgja ferðareikningi við uppgjör.

 • Ferðareikningur

  Excel skjal fyrir ferðauppgjör vegna ferða innanlands og erlendis. Fyrir stofnanir í bókhalds- og greiðsluþjónustu FJS.

 • Fylgiblað með greiddum reikningum úr sjóði

  Excel skjal fyrir stofnanir í bókhalds- og greiðsluþjónustu FJS sem fylgja verður með greiddum reikningum sem stofnunin hefur greitt úr eigin sjóði eða bankareikningi.

 • Gjaldeyrisumsókn

  Excel skjal fyrir stofnanir í bókhalds- og greiðsluþjónustu FJS vegna greiðslu á erlendum reikningum. Eyðublaðið skal senda útfyllt ásamt erlendum reikningi til ríkisfjárhirslu.

 • Greiðslubeiðni 1 lína

  Excel skjal fyrir stofnanir í bókhalds- og greiðsluþjónustu FJS fyrir greiðslu á útlögðum kostnaði, dagpeningum, akstri og reikningum sem ekki eru stílaðir á viðkomandi stofnun sem greiða verður með skýringum. Eyðublað með 1 bókunarlínu.

 • Greiðslubeiðni 5 linur

  Excel skjal fyrir stofnanir í bókhalds- og greiðsluþjónustu FJS fyrir greiðslu á útlögðum kostnaði, dagpeningum, akstri og reikningum sem ekki eru stílaðir á viðkomandi stofnun sem greiða verður með skýringum. Eyðublað með 5 bókunarlínum.

 • Greiðslubeiðni ferðakostnaður innanlands

  Excel-skjal fyrir stofnanir í bókhalds- og greiðsluþjónustu FJS. Greiðslur fyrir dagpeninga, akstur og útlagðan ferðakostnað vegna ferða innanlands.

 • Millifærslubeiðni

  Excel skjal fyrir stofnanir í bókhalds- og greiðsluþjónustu fyrir beiðnir um leiðréttingar eða millifærslur í bókhaldi stofnunarinnar.

 • Risnuheimild

  Útfyllanlegt pdf skjal fyrir heimild risnu sem skal fylgja risnureikningi.

 • Sjóðbók banki/sjóður

  Excel skjal fyrir stofnanir sem eru með bankareikninga og sjóð. Sjóðbókin býr til bókunarfærslur sem hægt er að flytja yfir í Orra með ADI skjölum.

 • Sjóðstalning

  Excel skjal fyrir sjóðstalningu sem framkvæma þarf hjá þeim stofnunum sem eru með sjóð, senda til Fjársýslu ríkisins í lok hvers mánaðar.

 • Skuldbindandi samningar 2021

  Excel-skjal sem allar stofnanir sem eru með samninga til lengri tíma en árs skulu fylla út og senda til FJS í tengslum við ársuppgjör.

 • Sundurliðun greiðsluskjals

  Excel fom til útprentunar, nota ef sundurliða þarf reikning í nokkrar bókunarlínur.

 • Sundurliðun greiðsluskjals Excel bókun

  Excel skjal fyrir sundurliðun á reikningi ef sundurliða þarf reikningsfjárhæð í nokkrar bókunarlínur.

Stofnanir með eigið bókhald í Orra

 • Afstemming bankareikninga

  Excel skjal fyrir allar stofnanir sem eru með bankareikninga og vörslureikninga. Vegna árs- og árshlutauppgjöra þarf að skila bankaafstemmingum ásamt ljósritum af bankayfirlitum til FJS.

 • Eignarhlutir í félögum 2021

  Excel-skjal sem allar stofnanir sem eru með samninga til lengri tíma en árs skulu fylla út og senda til FJS í tengslum við ársuppgjör.

 • Ferðareikningur stofnanir með eigið bókhald

  Excel skjal fyrir ferðauppgjör vegna ferða innanlands og erlendis.

 • Sjóðstalning

  Excel skjal fyrir sjóðstalningu sem framkvæma þarf hjá þeim stofnunum sem eru með sjóð. Skila til FJS í tengslum við árs- og árshlutauppgjör.

 • Skuldbindandi samningar 2021

  Excel-skjal sem allar stofnanir sem eru með samninga til lengri tíma en árs skulu fylla út og senda til FJS í tengslum við ársuppgjör.

Stofnanir með eigið bókhald utan Orra

 • Eignarhlutir í félögum 2021

  Excel-skjal sem allar stofnanir sem eru með samninga til lengri tíma en árs skulu fylla út og senda til FJS í tengslum við ársuppgjör.

 • Skuldbindandi samningar 2021

  Excel-skjal sem allar stofnanir sem eru með samninga til lengri tíma en árs skulu fylla út og senda til FJS í tengslum við ársuppgjör.

Launaþjónusta

 • Fjarvistablað - 2022

  Excel-skjal til þess að skrá fjarvistir eins starfsmanns árið 2022

 • Fylgiblað um skipunarkjör embættismanns á kjarasamningskjörum

  Fylgiblað um skipunarkjör embættismanna sem eru með kjarasamningsbundin kjör

 • Fæðingarorlof tilkynning

  Eyðublað fyrir tilkynningu á tilhögun væntanlegs fæðingarorlofs

 • Fæðingarorlof vottorð

  Vottorð um ráðningarkjör til Fjölskylu- og styrktarsjóðs BHM, BSRB og KÍ

 • Leyfi breytingar

  Eyðublað til að tilkynna um leyfi, endurkomu í starf, breytt starfshlufall og launaflokkamismun vegna afleysingar.

  Inni í mannauðskerfi ríkisins má finna “Breytingabeiðni” þar sem hægt er að fylla út ástæður breytinga á ráðningu starfsmanna, sem hægt er að senda í rafræna undirritun eða prenta út til undirskriftar.

 • Ráðningarsamningur til útfyllingar

  Eyðublað fyrir ráðningarsamning samkvæmt 42. grein laga nr. 70/1996 um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins.

  Inni í mannauðskerfi ríkisins undir „Samningsform“ má finna eyðublöð/samninga sem hægt er að senda í rafræna undirritun eða prenta út til undirskriftar, bæði á íslensku og ensku.

 • Samningsform

  Inni í mannauðskerfi ríkisins undir „Samningsform“ má finna eftirfarandi fylgiblöð/ eyðublöð vegna embættismanna sem hægt er að senda í rafræna undirritun eða prenta út til undirskriftar, bæði á íslensku og ensku:
  • Setning á kjarasamningskjörum
  • Skipun á kjarasamningskjörum
  • Setning 39. gr.
  • Skipun 39. gr.
  • Setning sérákvæði í lögum
  • Skipun sérákvæði í lögum

 • Tilkynning um starfslok med útfyllingu

  Tilkynning um starfslok með ástæðum og uppgjörsbeiðni.

  Inni í mannauðskerfi ríkisins má finna “Breytingabeiðni” þar sem hægt er að fylla út ástæður breytinga á ráðningu starfsmanna, sem hægt er að senda í rafræna undirritun eða prenta út til undirskriftar.

 • Tímavinna

  Tilkynning um starfsmann í tímavinnu.

  Inni í mannauðskerfi ríkisins undir „Samningsform“ má finna eyðublöð/samninga sem hægt er að senda í rafræna undirritun eða prenta út til undirskriftar, bæði á íslensku og ensku

 • Veikindaforföll

  Tilkynning um veikindaforföll

 • Vottorð um starfslok

  Staðfesting á hvenær starfsmaður lét af störfum

 • Vottorð vegna orlofs

  Staðfesting á starfslokum og að vörsluaðila sé heimilt að greiða starfsmanni uppsöfnuð orlofslaun hans.